Drukuj

Wójt Żaba żąda sprostowania stanowiska CMWP SDP

stanowisko CMWP p.Piasecki  

To przejaw niekompetencji wójta czy jego kancelarii prawnej?

Wójt Mszany Dolnej Bolesław Żaba skierował do Kazimierza Niżnika żądanie sprostowania po tym, jak na portalu urzędasy.info opublikowane zostało stanowisko Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP w sprawie pozwu przeciwko redaktorowi naczelnemu Wieści prosto z Gór.

 

Wójt domaga się wyjaśnienia rzekomych nieścisłości, które według niego pojawiły się w oświadczeniu sformułowanym przez prawników z niezależnej organizacji dziennikarskiej.

 

O opinię na ten temat słuszności żądań włodarza Mszany Dolnej zapytaliśmy doradcę prawnego ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

 

Żądanie odnosi się do stanowiska, wyrażonego przez niezależną organizację dziennikarską, na które redakcja się powołuje, a zatem w tym zakresie stanowisko redakcji jest zgodne z faktami, gdyż relacjonuje wypowiedź innego podmiotu (CMWP). Nadto, wypowiedź zawarta w stanowisku CMWP oraz zacytowana przez redakcję, nie podlega weryfikacji pod względem prawdy/fałszu, bowiem ma ona charakter opinii, a nie charakter faktograficzny i zależy od oceny prawnej wyrażonej przez CMWP.

 

Tymczasem zgodnie z art. 31a Prawa prasowego, sprostowaniu podlegają wyłącznie wiadomości nieprawdziwe lub nieścisłe, czyli fakty, a nie opinie i jedynie wówczas, gdy można im zarzucić nieprawdziwość lub nieścisłość.

 

W związku z czym istnieje podstawa do odmowy opublikowania sprostowania na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1  pr. pras., ponieważ sprostowanie nie odnosi się do faktów i jest nierzeczowe. - Michał Jaszewski doradca prawny SDP

 

Sprawa wydaje się dość oczywista. Czy kierowanie pod adresem Kazimierza Niżnika podobnych, nierzeczowych żądań świadczy więc tylko o niekompetencji ich autorów? A może ma na celu wywołanie emocjonalnych reakcji i sprowokowanie opozycjonisty?

Żądanie -1int

Żądanie -2int