Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Polecane

Reportaż: Stróż praworządności czy książę bezprawia?

Reportaż: Stróż praworządności czy książę bezprawia?

  "Nie radzimy sobie z samorządowym bezprawiem, Miasto chce nas zniszczyć" - Limanowscy...

Szukamy kandydata na stanowisko Burmistrza Miasta Limanowa

Szukamy kandydata na stanowisko Burmistrza Miasta Limanowa

Musimy przywrócić Miasto nam, mieszkańcom

Drukuj

Koniec rządów PO?

janczyk sala sejm int

Poseł na Sejm RP Wiesław Janczyk o zjednoczeniu prawicy i jego skutkach w skali ogólnopolskiej i lokalnej.

Wydarzenia z ostatnich tygodni w sposób dobitny pokazały, że kryzys polityczny osiągnął skalę poważniejszą niż kiedykolwiek w czasie rządów PO-PSL 

Porozumienie prawicy pod szyldem partii Prawo i Sprawiedliwość stało się faktem – to dobry dzień dla Polski.

Kurier: Jak Pan ocenia porozumienie zawarte na prawicy pomiędzy PiS - em , Solidarną Polską, a Polską Razem?

Wiesław Janczyk: Porozumienie prawicy pod szyldem partii Prawo i Sprawiedliwość stało się faktem – to dobry dzień dla Polski. Sygnatariusze porozumienia są zdania, że Rada Ministrów kierowana przez Donalda Tuska straciła mandat do dalszego sprawowania rządów. Wydarzenia z ostatnich tygodni w sposób dobitny pokazały, że kryzys polityczny osiągnął skalę poważniejszą niż kiedykolwiek w czasie rządów PO-PSL. Sygnatariusze porozumienia mają teraz wspólnie koordynować działania zarówno na forum Sejmu jak i w terenie.

K: Przed nami wybory samorządowe, czy zjednoczenie prawicy będzie miało na nie wpływ?

WJ: W kontekście najbliższych wyborów samorządowych, które mają być zarządzone na dzień 16 listopada 2014r. uzgodniono możliwość startu kandydatów ugrupowań, które sygnowały porozumienie z list Prawa i Sprawiedliwości. Szczegóły porozumienia w tym zakresie zawarte są w załączniku do zawartej umowy stron porozumienia i u nas w Małopolsce dotyczą głównie listy do Sejmiku Województwa Małopolskiego.

K: Czy to porozumienie nie przysporzy problemów związanych z tworzeniem list, na których znajdą się kandydaci na radnych, wójtów, burmistrzów lub kandydaci na prezydentów? Każda partia posiada ambicje, chce aby ich kandydaci widnieli na takich listach i pełnili określone funkcje.

WJ: Porozumienie nie dotyczy listy kandydatów do Powiatów, Gmin i kandydatów w wyborach bezpośrednich na Prezydentów, Wójtów i Burmistrzów na naszym terenie. Nie dotyczą tego zapisy uzgodnień.

K: Zastanawiające jest to, czy zawarte porozumienie przetrwa próbę czasu? Być może taką próbą okażą się listopadowe wybory samorządowe? 

WJ: W moim odczuciu porozumienie nie zostanie naruszone w tych wyborach, zwłaszcza, że odnosi się do nich w sposób bardzo ogólny, a personalnie tylko w minimalnym stopniu i to jedynie na szczeblu Sejmiku Województwa Małopolskiego. W tym sensie pieczętuje przy obecnych sondażach poparcia dla PiS odsunięcie władzy PO PSL w Małopolsce. Poza tym wybory samorządowe niższego szczebla w naszym kraju kierują się od lat swoją własną lokalną logiką. W podstawowym wymiarze bardzo odwarstwiły się od zasadniczych sporów i linii podziałów politycznych i programowych. Są w znacznym stopniu odcięte od szyldów partyjnych. Pozostaje do oceny fakt, czy to dobrze służy Polsce.

K: A służy?

WJ: W moim odczuciu nie. Możliwość rejestrowania doraźnych Komitetów Wyborczych Wyborców w Polsce spowodowała, że na tym poziomie demokracja działa tak, że często funkcje publiczne obejmują osoby, które nie mają żadnych poglądów, siedzą potem cztery lata schowane, a często wystraszone na swoich stanowiskach publicznych i nie przyłączają się w żadnym stopniu do debaty publicznej o przyszłość i los całego kraju, afiszują się ze swoją tzw. apolitycznością. Ten mechanizm powoduje wielkie rozpasanie władzy najwyższego szczebla, która ma bardzo minimalną liczbę adwersarzy do krytykowania nieprawidłowości, nadużyć w sporach o kształt tworzonych ustaw, o warunki gospodarcze, podatkowe i o przywileje socjalne.

Telewizja Wieści Prosto z Gór

Mighty Free Joomla Template by MightyJoomla