Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Polecane

Kongres Mediów w Ziemi Świętej

Kongres Mediów w Ziemi Świętej

Polscy dziennikarze solidarni z narodem palestyńskim.

Kongres SMART: Inteligentny Region - koncepcja SMART CITIES

Kongres SMART: Inteligentny Region - koncepcja SMART CITIES

Ogólnopolski Kongres SMART to największe wydarzenie dedykowane przedstawicielom biznesu oraz...

Drukuj

Biskup William Shomali o propagandzie żydowskiej

biskup

Poprzez postawienie muru, Izraelczycy chcą dokonać aneksji kolejnych terenów.

Izrael p

 

Działania Izraela zmierzają do tego, żeby wyrugować z ziemi jej mieszkańców i w ten sposób powiększyć swoje terytorium. Ponieważ inaczej nie mogą usprawiedliwić aneksji, ich propaganda przedstawia to jako konieczność wynikającą z troski o bezpieczeństwo.

 

„Na tej ziemi jest konflikt nie tylko zbrojny ale i psychologiczny wobec narodu którego to dotyka”.

Kanclerz Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy William Shomali o konflikcie na terenie Palestyny i Izraela.

Podczas X Kongresu Polskich Mediów w Izraelu, jednym z głównych punktów programu było spotkanie z biskupem Williamem Shomali, który wypowiadał się na temat sytuacji politycznej Palestyny i Izraela. Jego ekscelencja przyjął uczestników kongresu, a całe spotkanie poprowadził prezes Stowarzyszenia Polskich Mediów - redaktor naczelny Marek Traczyk.

 

Biskup William Shomali zilustrował konflikt izraelsko-palestyński na przykładzie Doliny Kremisan. To jedne z najżyźniejszych ziem w Izraelu. Na 300 hektarach należących do Opactwa Kremisan (Towarzystwo św. Franciszka Salezego) znajdują się klasztor, winiarnia i szkoły prowadzone przez Salezjanów.

Strona izraelska rozpoczęła budowę muru, który ma oddzielać miasto Beit Jala, gdzie mieszkają Palestyńczycy od osiedli żydowskich w Dolinie Kremisan.Mur będzie przebiegał w poprzek Doliny. Zostanie wzniesiony na terenie należącym do Salezjanów.

58 Palestyńczyków będących właścicielami działek w Dolinie Kremisan wystąpiło do izraelskiego sądu z wnioskiem o wstrzymanie budowy. Palestyńczycy wygrali w niższych instancjach i w kwietniu 2015 r. budowa muru została wstrzymana. Jednak 7 lipca 2015 r. Sąd Najwyższy Izraela odrzucił wniosek o wstrzymanie budowy i 18 sierpnia została ona wznowiona pod ochroną izraelskich żołnierzy.

Strona izraelska uzasadnia to koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa dla osiedli żydowskich na sąsiednich terenach.

Jednak zdaniem biskupa prawda wygląda zupełnie inaczej

Chodzi o rozbudowę osiedli żydowskich Har Gilo i Gilo. Poprzez postawienie muru, Izraelczycy chcą dokonać aneksji kolejnych terenów. Przesunąć granicę państwa Izrael na terytoria palestyńskie (...)

Ich działania zmierzają do tego, żeby wyrugować z ziemi jej mieszkańców i w ten sposób powiększyć swoje terytorium. Ponieważ inaczej nie mogą usprawiedliwić aneksji, ich propaganda przedstawia to jako konieczność wynikającą z troski o bezpieczeństwo.

Ponadto biskup Shomali wymienił najważniejsze i najtrudniejsze do opisania problemy, które powinny jego zdaniem zainteresować opinię publiczną. Oto one:

Do kogo należy Jerozolima? Drugi problem to problem uciekinierów, którzy są rozproszeni po całym świecie. Kolejnym problemem jest granica, gdzie przebiega i kto ją wyznacza?

Kolejna ważna sprawa to problem Gazy , która nie należy do Palestyny, nie ma żadnego korytarza pomiędzy Gazą i Jerozolimą. Podawane są różne informacje o korytarzach podziemnych tych dwóch państw, jednak najważniejszym niszczącym je problemem jest bieda.

Na koniec biskup wypowiedział się na temat Ziemi Świętej jako terenu, do którego napływają pielgrzymi z całego świata

Kiedyś najliczniejszą nacją, jaka odwiedzała Ziemię Świętą byli Włosi. Od kilku lat na czołówkę wysunęli się pielgrzymi z Rosji i z Polski.

Apeluję do Was, byście poprzez media, które reprezentujecie, zapraszali pielgrzymów Polaków, do odwiedzania tej Ziemi. Tak strona izraelska jak palestyńska z szacunkiem podchodzą do odwiedzających. Nie zdarzyło się, aby pielgrzymom przybywającym do Ziemi Świętej stało się coś złego.

biskup 1

Wykorzystano materiały portalu „24godziny.info”

 

 

Telewizja Wieści Prosto z Gór

Mighty Free Joomla Template by MightyJoomla