Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Polecane

Reportaż: Stróż praworządności czy książę bezprawia?

Reportaż: Stróż praworządności czy książę bezprawia?

  "Nie radzimy sobie z samorządowym bezprawiem, Miasto chce nas zniszczyć" - Limanowscy...

Szukamy kandydata na stanowisko Burmistrza Miasta Limanowa

Szukamy kandydata na stanowisko Burmistrza Miasta Limanowa

Musimy przywrócić Miasto nam, mieszkańcom

Drukuj

Podhale – odwiedziny Zbigniewa Stonogi

stonoga podhale 1

Program wyborczy „Stonoga Partia Polska” został przyjęty głośnymi owacjami.

W ostatnim czasie na Podhale zawitał bezkompromisowy przedsiębiorca, który popularność zdobył ujawniając afery taśmowe – Zbigniew Stonoga, założyciel partii politycznej „Stonoga Partia Polska”.

Zbigniew Stonoga przyjechał do swoich potencjalnych wyborców i pojawił się w MOK-u w Nowym Targu, gdzie został ciepło przyjęty przy akompaniamencie muzyki i śpiewu góralskiego, w obecności organizatorki spotkania Barbary Kleszyk i byłego policjanta Kamila Całki. Zaprezentował także program wyborczy partii, której jest inicjatorem.

Poniżej przedstawiamy program wyborczy partii Zbigniewa Stonogi, przedstawiony podczas spotkania:

- Zmiana prawa poprzez zapisanie zakazu pełnienia jakichkolwiek funkcji publicznych w stosunku do osób, które pełniły takie funkcje przed 01.01.1990 r.
-  Wprowadzenie osobistej odpowiedzialności majątkowej urzędników, funkcjonariuszy publicznych za błędy w ich pracy,
- Zmiana prawa podatkowego z określeniem czasu trwania postępowania kontrolnego, które może trwać od 3 miesięcy w pierwszej instancji i nie dłużej niż 6 miesięcy we wszystkich instancjach skarbowych wraz z przyjęciem zasady o rozstrzyganiu na korzyść podatnika wszelkich nie dających się usunąć wątpliwości.
- Zmiana prawa podatkowego i wprowadzenia jednej stawki podatku VAT 15% z jednoczesnym zwolnieniem z tego podatku, wszystkich artykułów związanych z wychowaniem, wykształceniem dziecka do 16 roku życia oraz usług dla dzieci i młodzieży do lat 16. Zwolnienie z podatku VAT leków oraz wszelkich urządzeń rehabilitacyjnych,
- Obligatoryjne wykreślenie osoby z bazy BIK posiadającej zadłużenie do 500 zł,
- Likwidacja narodowego Funduszu Zdrowia i zastąpienie go lokalnymi kasami chorych, umiejscowionymi w szpitalach specjalistycznych, przychodniach, przychodniach specjalistycznych właściwych dla miejsca zamieszkania powiązanych z systemem EWUS,
- Zrównanie emerytur służb PRL-u obliczonych na podstawie wyliczeń emerytur każdego Polaka,
- Likwidacja ZUS i Krus a następnie przekazanie środków na prywatne konta emerytalne i wyprowadzenie prawa dobrowolnego ubezpieczania się zamiast dotychczasowego obowiązku nałożonego na pracodawcę,
- Zmiana ustawy Kodeks karny poprzez podwyższenia kar dla sprawców przestępstw, popełnianych w zorganizowanych grupach przestępczych oraz podwyższenie kary za przestępstwo pedofilii od 5 lat do kary dożywocia,
- Natychmiastowa likwidacja Straży Miejskiej, Kontroli Skarbowej i przekazanie ich kompetencji wraz ze środkami finansowymi i technicznymi na rzecz odpowiednich, nowo utworzonych departamentów Policji,
- Likwidacja jakichkolwiek zezwoleń i koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej, za wyjątkiem obrotu bronią, lekami oraz usługami medycznymi,
- Zmiana przepisów ustawy Kodeksu Karnego poprzez obligatoryjne, warunkowe, umarzane postępowania karnego wobec sprawcy przestępstwa posiadania niewielkiej ilości narkotyków miękkich i ich zażywania, ze szczególnym uwzględnieniem sprawców, którzy w chwili popełnienia czynu nie ukończyli 21 roku życia, a jego popełnienie było pierwszym naruszeniem prawa z okresem próby do roku,
- Zwolnienie z podatku dochodowego dla osób rozpoczynających pierwszą działalność gospodarczą przez osoby fizyczne, studentów oraz młode małżeństwa/związki partnerskie na okres 2 lat, od daty rozpoczęcia działalności lub zawarcia związku małżeńskiego / partnerskiego,
- Zmiana prawa podatkowego poprzez nałożenie obowiązku odprowadzania podatku CIT przez sieci handlowe i korporacje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
- Zmiana prawa podatkowego poprzez szereg ulg podatkowych w stosunku do podmiotów gospodarczych zatrudniających pracowników powyżej 45 roku życia, niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz rolników ze zlikwidowanych gospodarstw rolnych a także osób zwolnionych w trybie zwolnień grupowych ze szczególnym uwzględnieniem byłych pracowników kopalń węgla kamiennego,
- Ustanowienie zakazu korzystania wszelkich instytucji rządowych z reklam i ogłoszeń w mediach komercyjnych i zastąpienie tej praktyki Narodowym Portalem Informacyjnym.

Program wyborczy Zbigniewa Stonogi został przyjęty głośnymi owacjami.

stonoga podhale

Telewizja Wieści Prosto z Gór

Mighty Free Joomla Template by MightyJoomla