Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Polecane

Reportaż: Stróż praworządności czy książę bezprawia?

Reportaż: Stróż praworządności czy książę bezprawia?

  "Nie radzimy sobie z samorządowym bezprawiem, Miasto chce nas zniszczyć" - Limanowscy...

Szukamy kandydata na stanowisko Burmistrza Miasta Limanowa

Szukamy kandydata na stanowisko Burmistrza Miasta Limanowa

Musimy przywrócić Miasto nam, mieszkańcom

Drukuj

Minister Zbigniew Ziobro informuje Prokuraturę o sytuacji w gminie Mszana Dolna

ziobro ms

Zawiadomienie o domniemaniu popełnienia przestępstwa jako odpowiedź na prośbę Redakcji ,,Wieści prosto z Gór”.

Po zapoznaniu się z Listem Otwartym Redakcji ,,Wieści prosto z Gór” w sprawie pozwu Gminy Mszana Dolna przeciwko redaktorowi naczelnemu, Minister Zbigniew Ziobro interweniuje.

Pismo skierowane do Ministra Sprawiedliwości, z którym można zapoznać się poniżej, zawiera dokładny opis sytuacji, a także bezpośrednią prośbę Redakcji:

Prosimy, aby odpowiednie służby podległe Panu Ministrowi szczegółowo przeanalizowały opisany problem. Pozew wójta Bolesława Żaby jest zagrożeniem dla wolności słowa i wolności mediów. Zwracamy się z prośbą do Pana Ministra o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Prokurator Generalny po rozpatrzeniu problemu pozwu przeciwko redaktorowi naczelnemu, przychylił się do prośby i skierował zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w Mszanie Dolnej do Prokuratury. Sprawa przekazana najpierw do Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, obecnie trafiła według właściwości miejscowej do Prokuratury Rejonowej w Limanowej.

To prawdopodobnie jedyny taki przypadek w Polsce, kiedy wystąpienie wójta gminy z pozwem cywilnym przeciwko redakcji, skutkuje interwencją Prokuratora Generalnego w postaci zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.

 

Szanowny Panie Ministrze,           

             Jako redakcja portalu Wieści prosto z Gór pragniemy przedstawić Szanownemu Panu Ministrowi trudną sytuację, w której się znaleźliśmy. Wójt Mszany Dolnej Bolesław Żaba 22 grudnia 2015 r. skierował do naszej redakcji Wezwanie z żądaniem usunięcia z portalu www.wiescigor.pl publikacji zawierających m. in. wywiady i korespondencję z opozycjonistami.

Wymieniane w pozwie artykuły, których usunięcia żąda wójt Bolesław Żaba poruszają kwestie nadużyć przy zakładaniu Niebieskiej Karty, przypadek bezprawnego umieszczenia jednego z lokalnych opozycjonistów w szpitalu psychiatrycznym oraz problem nieprawidłowości występujących w trakcie realizacji i odbioru przez wójta Bolesława Żabę gminnych inwestycji.

            Nie ulegliśmy presji ze strony wójta Bolesława Żaby i nie usunęliśmy wskazanych materiałów z portalu. W konsekwencji 1 marca 2016 r. pełnomocnik wójta Mszany Dolnej Bolesława Żaby wystosował przeciwko redakcji Pozew z powództwa cywilnego o ochronę dóbr osobistych gminy Mszana Dolna.

Publikowane na naszym portalu internetowym artykuły wielokrotnie obierały za przedmiot działalność władz oraz instytucji samorządowych Gminy Mszana Dolna. Chcemy jednak podkreślić, że korzystając z konstytucyjnie zagwarantowanych praw w postaci wolności i prawa do informacji, jako redakcja mamy za zadanie dostarczać mieszkańcom informacji na temat panującej w regionie sytuacji, poruszać istotne lokalne problemy, a także w miarę możliwości służyć lokalnej społeczności pomocą poprzez dążenie do wyjaśnienia spraw wątpliwych. Realizacja tych fundamentalnych zadań nie jest możliwa bez nagłaśniania problemów, z jakimi mamy do czynienia na terenie całego regionu, w tym w Mszanie Dolnej.

Wśród artykułów wymienianych w pozwie przez wójta Bolesława Żabę znajdują się analiza sondy przeprowadzonej wśród czytelników, wywiady z opozycjonistami, publikacje zawierające korespondencję opozycjonistów z Urzędem Gminy Mszana Dolna, czy nagranie wywiadu opozycjonisty z politykiem Mariuszem Błaszczakiem sprzed lat.

Wójt Bolesław Żaba, każdą krytykę podejmowanych przez niego działań, a także pracy urzędników Urzędu Gminy Mszana Dolna, uważa za naruszanie dóbr osobistych całej gminy jako osoby prawnej.

(…) Żądanie usunięcia z portalu kilkunastu artykułów poruszających problemy mieszkańców Mszany Dolnej jest absurdalne. Stąd nasza prośba o zajęcie stanowiska przez Pana Ministra w tej sprawie. Oczekujemy odpowiedzi na pytanie na jakiej podstawie w państwie prawa, w którym jak wielokrotnie podkreślają Pan Prezydent i Pani Premier, panuje wolność słowa, mamy do czynienia z podobnymi roszczeniami ze strony samorządowca?

Na jakiej podstawie prawnej wójt Mszany Dolnej Bolesław Żaba opiera zakaz przeprowadzania sondaży, ankiet czy innych badań społecznych wśród mieszkańców gminy?

Zarzuty wójta Mszany Dolnej odnoszą się również bezpośrednio do pytań zadawanych przez dziennikarzy ich rozmówcom. Wójt Bolesław Żaba posuwa się nawet do oskarżania redakcji o treść publikowanych odpowiedzi rozmówców, które są w jakiś sposób dla niego niekorzystne.Jakie przepisy prawa pozwalają mu ingerować w wypowiedzi opozycjonistów? Wójt Bolesław Żaba żąda, aby redakcja cenzurowała wypowiedzi rozmówców, którymi w przypadku wymienionych w pozwie materiałów prasowych, są opozycjoniści i parlamentarzyści. Taka postawa włodarza Mszany Dolnej jest niedorzeczna i niezrozumiała. Wynika z niej, że powinniśmy uzgadniać z wójtem Bolesławem Żabą sposób przeprowadzania wywiadów oraz jakie pytania mamy zadawać opozycjonistom.

Zarzuty względem artykułów stanowiących wywiady z opozycjonistami oraz zawierających ich korespondencję z Urzędem Gminy Mszana Dolna oznaczają, że wójt Bolesław Żaba chce wprowadzić zakaz publikowania wszelkich wypowiedzi, stanowisk i oświadczeń opozycjonistów ze swojej gminy. W oparciu o jaką podstawę prawną wójt Bolesław Żaba podejmuje taką próbę zakazania niezależnym mediom udostępniania swoich łam opozycjonistom?

W Pozwie o ochronę dóbr osobistych została zawarta tylko część zarzutów wójta Bolesława Żaby wobec redakcji Wieści prosto z Gór. Pozostałe wynikają z wcześniejszej korespondencji między redakcją a Urzędem Gminy Mszana Dolna. Swego czasu wójt Bolesław Żaba domagał się umieszczenia sprostowania do materiału, który według niego zawierał nieprawdziwe informacje. Wtedy bardzo szybko wyszło na jaw, że to sprostowanie napisane przez wójta Bolesława Żabę jest niezgodne z prawdą, a nie artykuł redakcji zawierający wypowiedź jednego z radnych gminy.

To dowodzi, że wójt Bolesław Żaba już wcześniej podejmował próby zatuszowania za wszelką cenę nieprawidłowości mających miejsce w Urzędzie Gminy Mszana Dolna i nakazania dziennikarzom publikowania tylko informacji korzystnych dla niego, nawet gdy są one nieprawdziwe.

Wstąpienie na drogę prawną przeciwno redaktorowi naczelnemu to kolejna próba zamknięcia ust mediom, które krytykują działania wójta i nagłaśniają problemy mieszkańców gminy. To niewyobrażalne, żeby w państwie prawa, w którym Konstytucja zapewnia każdemu wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, dochodziło do takich ataków na dziennikarzy wolnych mediów.

Roszczenia wójta Mszany Dolnej Bolesława Żaby względem redakcji Wieści prosto z Gór są przykładem tego, że na poziomie samorządów, media lokalne w dalszym ciągu spotykają się z jawnym łamaniem praw zagwarantowanych w Konstytucji oraz próbami wprowadzania cenzury politycznej.

Spodziewamy się merytorycznej odpowiedzi na powyższe pytania. Nie uznajemy za wystarczające zapewnień, o niezawisłości polskich sądów i że to do nich należy rozstrzyganie takich sporów. O niezależności sądów w Polsce mamy zapewne podobne zdanie.

Oczekujemy zajęcia stanowiska odnośnie żądań wójta Bolesława Żaby. Wysnuwanie przez samorządowca takich zarzutów i roszczeń z nimi związanych godzi bezpośrednio w wolność mediów i zagraża ich dalszemu funkcjonowaniu. To niedopuszczalne w demokratycznym państwie, w którym jak zapewnia rząd, opozycjoniści mają zagwarantowane miejsce w mediach.

(…) Jest to ogromny problem, tym bardziej dla redakcji, która nie jest finansowo powiązana z żadnym samorządem, co jest często spotykaną praktyką wśród lokalnych mediów. Wójt Bolesław Żaba, podobnie jak inni lokalni samorządowcy, tak gwałtownie reaguje na krytykę dziennikarską, ponieważ nie jest do niej przyzwyczajony. Lokalna prasa i portale internetowe opłacane przez samorządy nie zajmują krytycznego stanowiska wobec władzy, nie poruszają też tematów niewygodnych dla samorządowców. W związku z tym krytyka i kontrola włodarzy przez niezależne media jest postrzegana jako zagrożenie, coś z czym trzeba brutalnie i bezwzględnie walczyć.

(…) Prosimy, aby odpowiednie służby podległe Panu Ministrowi szczegółowo przeanalizowały opisany problem.Pozew wójta Bolesława Żaby jest zagrożeniem dla wolności słowa i wolności mediów. Zwracamy się z prośba do Pana Ministra o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Do niniejszego listu dołączamy Pozew o ochronę dóbr osobistych gminy Mszana Dolna wraz z Odpowiedzią redakcji.

 

Z poważaniem,

Paweł Znyk

                                                                                                                

                                                                                                                    

prok sacz

 

prok limanowa

Telewizja Wieści Prosto z Gór

Mighty Free Joomla Template by MightyJoomla