Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Polecane

Kongres Mediów w Ziemi Świętej

Kongres Mediów w Ziemi Świętej

Polscy dziennikarze solidarni z narodem palestyńskim.

Kongres SMART: Inteligentny Region - koncepcja SMART CITIES

Kongres SMART: Inteligentny Region - koncepcja SMART CITIES

Ogólnopolski Kongres SMART to największe wydarzenie dedykowane przedstawicielom biznesu oraz...

Drukuj

Senat: szkolenie dla dziennikarzy

senat znyk

W Senacie RP odbyło się szkolenie dla dziennikarzy lokalnych mediów na temat nowego prawa do petycji.

Warsztaty zostały zorganizowane w ramach wspólnej kampanii edukacyjnej Senatu, Rzecznika Praw Obywatelskich i Instytut Spraw Publicznych pn. „Petycja – Twoje Prawo”. Celem spotkania było przede wszystkim zapoznanie się z ustawą oraz sposobem składania i rozpatrywania petycji.

Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Senioralnej Mieczysław Augustyn, jeden ze współautorów ustawy stwierdził, że umożliwia ona obywatelom pełne korzystanie z konstytucyjnego prawa do składania petycji, które dotychczas było ograniczone. Wyraził nadzieję, że określenie zasad rozpatrywania pism będzie stanowiło realny wpływ na sprawy publiczne i zachęci do aktywności.    

Danuta Antoszkiewicz z Biura Komunikacji Społecznej Senatu omówiła pracę Izby z perspektywy kilkuletniego doświadczenia w rozpatrywaniu postulatów obywateli. Podała, że w latach 2013/2014 do Kancelarii Senatu wpłynęło ok. 700 petycji, w większości indywidualnych. Dotyczyły one m.in. prawa do wcześniejszej emerytury, czy ulgi na przejazdy komunikacją miejską dla studentów-doktorantów.

Prof. Andrzej Markowski odniósł się do kwestii związanych z poprawną konstrukcją językową tekstu petycji. Przypomniał o najczęściej popełnianych błędach i zwrócił uwagę na konieczność formułowania wypowiedzi w sposób zrozumiały i przystępny dla odbiorcy.

Zastanawiano się też, jakie jest zainteresowanie sprawami społecznymi wśród Polaków. Małgorzata Koziarek z Instytutu Spraw Publicznych omówiła wyniki badań dotyczące m.in. udziału obywateli w działaniach na rzecz lokalnej społeczności i poziomu zaufania do władz również w innych krajach. Z kolei dr Igor Zachariasz (Uczelnia Łazarskiego) zwrócił uwagę na najważniejsze kwestie w petycjach kierowanych do jednostek samorządu terytorialnego.

Żródło: www.rpo.gov.pl

Telewizja Wieści Prosto z Gór

Mighty Free Joomla Template by MightyJoomla