Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Polecane

Reportaż: Stróż praworządności czy książę bezprawia?

Reportaż: Stróż praworządności czy książę bezprawia?

  "Nie radzimy sobie z samorządowym bezprawiem, Miasto chce nas zniszczyć" - Limanowscy...

Szukamy kandydata na stanowisko Burmistrza Miasta Limanowa

Szukamy kandydata na stanowisko Burmistrza Miasta Limanowa

Musimy przywrócić Miasto nam, mieszkańcom

Drukuj

Nowe zmiany Komisji Europejskiej w transporcie: Co zawiera Pakiet Mobilności?

Nowe zmiany Komisji Europejskiej w transporcie fot.123rf1

Poza zmianami w zapisach związanych z płacą minimalną Komisja Europejska podjęła także kwestię obowiązku posiadania reprezentanta w danym kraju.

Obrady Komisji Europejskiej, mające miejsce w drugiej połowie maja, zaowocowały szeregiem nowych propozycji zmian przepisów transportu drogowego. Pakiet planowanych rozporządzeń opublikowany został 31.05.2017 pod nazwą Pakiet Mobilności. Jakie modyfikacje aktualnych zapisów prawa transportowego przewidują członkowie komisji i co oznaczają one dla Polski?

Przed opracowaniem Pakietu Mobilności Komisja Europejska podjęła kwestie m.in. powrotów do bazy, ilości wykonywanych przejazdów na terenie obcego kraju, płacy minimalnej oraz eliminowania fikcyjnych przedsiębiorstw. Zaplanowane przez KE zmiany nie pozostaną obojętne także dla polskiej branży transportowej.

Płaca minimalna a Polska

Wśród najważniejszych założeń Pakietu Mobilności znalazł się przede wszystkim zapis o płacy minimalnej. Komisja Europejska ustaliła, że obowiązkową płacą minimalną powinni zostać objęci wszyscy kierowcy, którzy wykonują pracę na terenie obcego kraju dłużej niż 3 dni. – Propozycja ta spotkała się ze sprzeciwem komisarzy z krajów Europy Wschodniej, gdyż zgodnie ich oceną może skutkować próbą eliminacji bardziej konkurencyjnych firm transportowych z rynku europejskiego. Dla rodzimych przewoźników planowana zmiana może budzić niepokój też dlatego, że w dziedzinie transportu Polska zdecydowanie dominuje na mapie Europy. Ponadto biorąc pod uwagę usytuowanie Polski trudne jest wykonanie większości kursów w czasie krótszym niż 3 dni. Państwa centralne, takie jak Niemczy czy Francja, są znacznie bardziej uprzywilejowane w tej kwestii, ze względu na bliższą odległość, jaka dzieli je od innych krajów Europy. Jednak planowane 3 dni i tak są opcją o wiele lepszą niż sytuacja obecna. Dzisiaj kierowca objęty jest płacą minimalną już w momencie samego przekroczenia granicy danego kraju. Efekt niedawnych obrad Komisji Europejskiej to także zaledwie pierwszy krok na drodze ku ich uprawomocnieniu. Pakiet Mobilności musi zostać bowiem najpierw przedłożony wyższym organom Unii – Parlamentowi i Radzie Europejskiej. W związku z tym z pewnością nie należy obawiać się rzeczywistych większych zmian na przestrzeni najbliższych miesięcy – precyzuje Mariusz Hendzel ekspert z kancelarii transportowej ITD-PIP.

Co jeszcze w transporcie piszczy?

Poza zmianami w zapisach związanych z płacą minimalną Komisja Europejska podjęła także kwestię obowiązku posiadania reprezentanta w danym kraju. Ustalono oficjalnie, że nie ma konieczności dla wprowadzania takiego podmiotu. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że dotychczas reprezentantem w obcym kraju mógł zostać sam kierowca, wykonujący przewóz, zmiana ta nie jest tak drastyczna, choć oczywiście pozytywnie przyczyni się do braku obowiązku posiadania dodatkowej dokumentacji. Korzystna jest także decyzja o możliwości wykonania dowolnej liczby przewozów w czasie 5 dni od momentu wjazdu na teren obcego kraju. Ponadto opowiedziano się za obowiązkiem powrotu kierowcy do bazy po upływie maksymalnie 3 tygodni. Dobre zmiany zaplanowano także w zakresie opłat związanych z użytkowaniem dróg. – Komisja Europejska planuje znaczne udogodnienia w tym zakresie. Komisarze chcą, by wprowadzić jedno uniwersalne urządzenie służące ewidencjonowaniu i rozliczaniu opat drogowych za przejazd autostradami w całej Unii. Brak konieczności zmiany tzw. „boxów” przy wjeździe do każdego kraju to jednocześnie mniej dodatkowych obciążeń dla kierowcy oraz bardziej czytelny i szybszy w obsłudze system regulowania należności finansowych – podkreśla ekspert z kancelarii transportowej ITD-PIP. Wśród priorytetowych celów Komisji Europejskiej stałe miejsce znajduje walka z fikcyjnymi firmami, których identyfikacja i likwidacja wiąże się z długoterminowymi działaniami UE na rzecz utrzymania sprawiedliwej konkurencji na rynku i zwalczania nielegalnego zatrudnienia w Europie.

Więcej szczegółowych informacji na temat przepisów prawa transportowego, obowiązujących na terenie Unii Europejskiej można znaleźć na www.itd-pip.pl.

Informacje o firmie:

ITD - PIP to jeden z najdłużej funkcjonujących zespołów specjalistów świadczących usługi z zakresu rozliczania ewidencji czasu pracy kierowców. Niemalże od 2004 roku wykwalifikowani specjaliści doradzają polskim firmom oraz podnoszą kwalifikacje pracowników poprzez organizację szkoleń oraz analizę aktualnej sytuacji prawnej związanej z prawem transportowym. Dzięki sieci oddziałów w całej Polsce, klienci mają możliwość stałego kontaktu z dedykowanym doradcą.

Poza doradztwem i rozbudowanym systemem szkoleń, grupa ITD - PIP wprowadziła na rynek szereg innowacyjnych narzędzi, które ułatwiają firmom prowadzenie ewidencji. Należy do nich m.in. TachoDroid – czytnik kart kierowcy i tachografów za pomocą telefonu komórkowego. W ofercie znajduje się również oprogramowanie SuperTacho służące błyskawicznej analizie i rozliczaniu składników wynagrodzeń i delegacji. Natomiast najnowszą pozycją w portfolio ITD – PIP jest moduł importu granic dowolnego systemu GPS oraz rozliczanie czasu pracy kierowców pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony. Import danych odbywa się na podstawie zdarzeń z systemów GPS.

Telewizja Wieści Prosto z Gór

Mighty Free Joomla Template by MightyJoomla