Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Polecane

Reportaż: Stróż praworządności czy książę bezprawia?

Reportaż: Stróż praworządności czy książę bezprawia?

  "Nie radzimy sobie z samorządowym bezprawiem, Miasto chce nas zniszczyć" - Limanowscy...

Szukamy kandydata na stanowisko Burmistrza Miasta Limanowa

Szukamy kandydata na stanowisko Burmistrza Miasta Limanowa

Musimy przywrócić Miasto nam, mieszkańcom

Drukuj

Zaproszenie na uroczystości nadania Karpackiemu Oddziałowi Straży Granicznej imienia „1 Pułku Strzelców Podhalańskich” oraz sztandaru.

17-112533 g 
 
2 czerwca br. na Rynku w Nowym Sączu odbędą się uroczystości związane z nadaniem Karpackiemu Oddziałowi Straży Granicznej imienia „1 Pułku Strzelców Podhalańskich” oraz sztandaru.
 
Uroczystości poprzedzi odprawiona w Bazylice pw. Św. Małgorzaty w Nowym Sączu Msza Święta, która rozpocznie się o godzinie 10.00. Natomiast o godzinie 11.30 na nowosądeckim Rynku odbędzie się uroczysty Apel 
z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pana Jakuba Skiby,  Komendanta Głównego Straży Granicznej – gen. bryg. SG Marka Łapińskiego oraz innych zaproszonych gości.
 
Do udziału w uroczystościach zapraszamy wszystkich sympatyków Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Dla wszystkich zgromadzonych przewidziany został wojskowy poczęstunek.
 
 Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu
 
Został utworzony 16 maja 2016 r. na mocy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, obejmując terytorialnym zasięgiem województwo małopolskie. 
Wykonuje zadania przede wszystkim w zakresie:
ochrony granicy państwowej,
kontroli ruchu granicznego,
zapobiegania nielegalnej migracji, rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców w zakresie właściwości SG.
KaOSG kontynuuje tradycje formacji granicznych ochraniających południową granicę Polski.
 
Patron KaOSG
 
1 Pułk Strzelców Podhalańskich powstał 1 grudnia 1918 roku i od początku istnienia stacjonował w Nowym Sączu, w koszarach, w których obecnie znajduje się siedziba Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.
W latach 1918-20 walczył na Spiszu, Orawie, Śląsku Cieszyńskim i Małopolsce Wschodniej. Strzegł również granicy od Muszyny po rejon Nowego Targu.
Wiosną 1920 r. Pułk przystąpił do walk z bolszewikami, brał udział w wyprawie kijowskiej, obronie twierdzy brzeskiej, decydującym w Bitwie Warszawskiej kontrataku znad Wieprza i bitwie pod Grodnem.
W strukturze organizacyjnej Wojska Polskiego 1 Pułk Strzelców Podhalańskich wchodził w skład 21 Dywizji Piechoty Górskiej. Od 1930 r. szkolił rekrutów Korpusu Ochrony Pogranicza.
 
We wrześniu 1939 r. w składzie Armii „Kraków” wspólnie ze Strażą Graniczną, Obroną Narodową i Korpus Ochrony Pogranicza zabezpieczał doliny rzek: Popradu, Białej i Ropy. Następnie walczył w obronie Nowego Sącza, stoczył bitwy w rejonie Bobowej i Szymbarku, część pododdziałów Pułku przetrwała tam do końca września. Pozostałe stoczyły walki pod Birczą, by zakończyć szlak bojowy Pułku z dotkliwymi stratami pod Rzęsną Ruską 18 września 1939 r.
 
Sztandar KaOSG
 
Środki na ufundowanie sztandaru zostały zebrane poprzez dobrowolne wpłaty dokonywane przez społeczność Sądecczyzny i Małopolski w ramach Komitetu Społecznego Ufundowania Sztandaru dla Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.
 
Sztandar został wykonany zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 września 1996 r. w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion (Dz. U. z 1996 r., Nr 113, poz. 541 ze zm.). Składa się z płata, głowicy, drzewca i szarfy. Na drzewcu sztandaru umieszczono pamiątkowe gwoździe symbolizujące fundatorów sztandaru.
 
 

 

Telewizja Wieści Prosto z Gór

Mighty Free Joomla Template by MightyJoomla