Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Polecane

Reportaż: Stróż praworządności czy książę bezprawia?

Reportaż: Stróż praworządności czy książę bezprawia?

  "Nie radzimy sobie z samorządowym bezprawiem, Miasto chce nas zniszczyć" - Limanowscy...

Szukamy kandydata na stanowisko Burmistrza Miasta Limanowa

Szukamy kandydata na stanowisko Burmistrza Miasta Limanowa

Musimy przywrócić Miasto nam, mieszkańcom

Drukuj

PIEC TO NIE ŚMIETNIK - NIE TRUJ BEZ SENSU!!!

 pet

W związku z trwającym sezonem grzewczym przypominamy wszystkim mieszkańcom o obowiązującym CAŁKOWITYM ZAKAZIE SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości i w piecach domowych.

Pamiętajmy, że spalając odpady nie tylko łamiemy prawo i zanieczyszczamy środowisko, ale przede wszystkim ma to szkodliwy wpływ na nasze zdrowie.
 Co roku, w okresie jesienno-zimowych pogarsza się jakość powietrza. Odpowiedzialność za taki stan ponoszą zwykli obywatele, którzy w ramach oszczędności palą śmieci w piecach. Trują siebie i swoich sąsiadów.
 Dlaczego decydujemy się na spalanie śmieci w piecach?
Głównie z oszczędności. Po co wydawać pieniądze na gaz czy węgiel skoro można spalić odpady. Zaoszczędzimy na opale, ale…?

 

Fakt – zyskujemy pieniądze, ale czy warto tak narażać zdrowie swoje  i innych?
 

NIE TRUJ BEZ SENSU!!!!!
 

Gdy spalasz śmieci w domowym piecu, zanieczyszczenia uwalniane są do powietrza na bardzo małej wysokości i nie są rozpraszane przez wiatr. Dodatkowo lokalizacja Nowego Sącza w kotlinie nie sprzyja rozpraszaniu zanieczyszczeń. W takiej sytuacji uniemożliwione zostaje wyniesienie zanieczyszczeń na duże odległości i ich rozproszenie przez wiatr, czego efektem jest lokalny wzrost substancji zanieczyszczających w powietrzu. Stan ten szczególnie nasila się w okresie jesienno-zimowym, zarówno ze względu na sezon grzewczy, jak i niesprzyjające rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń czynniki, głównie są to: niska temperatura oraz duża wilgotność względna powietrza.
 

Efektem tego jest wzrost koncentracji zanieczyszczeń na bardzo małym terenie wokół każdej nieruchomości, w której spalane są śmieci.
 

Spalanie w piecach domowych śmieci powoduje także osadzanie się tak zwanej sadzy mokrej w przewodach kominowych. Bardzo trudno ją usunąć, a jej nadmiar może spowodować zapalenie się przewodu kominowego i przyczynić się do pożaru domu.
 

W wyniku samorzutnych reakcji chemicznych z emitowanych pyłów zawierających węgiel organiczny i nieorganiczne chlorki, w obecności metali ciężkich (głównie miedzi), jako katalizatora oraz tlenu i pary wodnej z powietrza, powstają inne – szczególnie groźne – związki dioksyn i furany. Należą one do grupy związków kancerogennych, czyli rakotwórczych, a powstają, jako produkty uboczne spalania różnych odpadów.
 

Człowiek, żyjący w podobnej okolicy, wdycha dioksyny wraz z zanieczyszczonym powietrzem, spożywa jarzyny i owoce z przydomowych ogrodów, najprawdopodobniej odżywia się też skażonym mięsem i pije mleko z dioksynami (do organizmu zwierząt gospodarskich dostają się przez układ pokarmowy i oddechowy). 
 

Jeśli ilość spożywanych bądź wdychanych toksyn rozłoży się równomiernie na całą narażoną populację, ich skutki mogą nie być od razu zauważalne. W przypadku przyjęcia przez organizm człowieka wysokich dawek dioksyn, ich toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach. Niestety, najczęściej w postaci chorób nowotworowych.
 

Przy spalaniu jednego kilograma odpadów:
 

polichlorku winylu – popularnego PCV, z którego wykonane są wykładziny, butelki, otoczki kabli, folie, powstaje aż 280 litrów chlorowodoru, który w połączeniu z parą wodną tworzy kwas solny. 
- pianki poliuretanowej do powietrza emitowane jest aż 50 litrów cyjanowodoru, który tworzy z wodą truciznę – kwas pruski.
- nie można spalać również sklejek czy płyt wiórowych, ponieważ powoduje to emisję  szkodliwego formaldehydu.
 

Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych, odpadów z gumy czy lakierowanych materiałów. W wyniku spalania tego typu odpadów emitowane są rakotwórcze dioksyny.
 

Poza tym spalanie wilgotnych odpadów grozi zatkaniem przez mokrą sadzę przewodów kominowych. Skutek? Cofa się tlenek węgla i może dojść do zatrucia.
 

PIEC TO NIE ŚMIETNIK - NIE TRUJ BEZ SENSU!!
 

Z ustawy o odpadach jasno wynika, że palenie śmieci możliwe jest tylko w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów. Dla porównania: podczas spalania odpadów w paleniskach domowych jest emitowanych ponad 700 razy więcej dioksyn, niż podczas spalania odpadów w profesjonalnej spalarni.
 

Stężenie dioksyn i furanów w wydobywającym się z domowych kominów dymie może wynosić 100 nanogramów/m3, dla porównania ich dopuszczalne stężenie wynosi 0,1 nanograma/m3 (norma dla spalarni śmieci).
 

PAMIĘTAJ:
 

•    Ten, kto spala odpady truje siebie i najbliższe otoczenie!
•    Podczas spalania odpadów wydzielają się bardzo niebezpieczne dla zdrowia i środowiska substancje takie jak: tlenek węgla, nieorganiczne związki chloru, nieorganiczne związki fluoru, tlenki azotu, dwutlenek siarki, metale ciężkie, dioksyny, furany!
•    Toksyczne działanie zanieczyszczeń polega na powolnym, ale skutecznym uszkadzaniu narządów wewnętrznych: wątroby, płuc, nerek, rdzenia kręgowego lub kory mózgowej, są odpowiedzialne za częste występowanie nowotworów!
•    Niecałe 2 mg dioksyn może zabić 80 kilogramowego człowieka!
•    Spalając 1 kg pianki poliuretanowej (występuje np. w odzieży i obuwiu) wytwarza się 50 litrów cyjanowodoru, który w połączeniu z wodą tworzy jedną z najsilniejszych trucizn – kwas pruski!
•    Spalając 1 kg polichlorku winylu PCW wytwarzamy aż 280 litrów gazowego chlorowodoru, który z parą wodną tworzy niszczący kwas solny!
•    Spalane w domowych piecach śmieci powodują osadzanie się tzw. sadzy mokrej w przewodach kominowych, którą bardzo trudno usunąć, a jej nadmiar może spowodować zapalenie się przewodu kominowego bądź nawet pożar domu!
 

CZEGO NIE WOLNO SPALAĆ W PALENISKU DOMOWYM:
 

•    mebli zawierających substancje do konserwacji, pozostałości farb i lakierów,
•    opakowań z tworzyw sztucznych,
•    opakowań po chemikaliach,
•    przepracowanego oleju,
•    baterii,
•    farb, lakierów, klejów,
•    sprzętu AGD i RTV,
•    gumy (opon),
•    odzieży, obuwia,
•    styropianu, przewodów, kabli,
•    papieru bielonego nieorganicznymi związkami chloru z kolorowym nadrukiem,
•    kolorowych gazet.
 

W myśl ustawy o odpadach – art. 191: „Kto wbrew zakazowi, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub karze grzywny”.
To są konsekwencje prawne spalania odpadów, bardzo istotne, można rzec fundamentalne, ale samo prawo nie zmieni sytuacji. Potrzebujemy jeszcze ogromnych inwestycji i być może jeszcze większego wysiłku służb i mieszkańców w celu eliminacji tego szkodliwego procederu. 

Mandat lub wysoka grzywna
 

Niestosowanie się do obowiązujących przepisów zagrożone jest mandatem w wysokości od 20 zł do 500 zł, a w skrajnych przypadkach, gdy narażone jest zdrowie i życie człowieka może zostać orzeczona przez sąd kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat lub grzywna do 5000 zł.
 

Straż Miejska w Nowym Sączu posiada upoważnienie do przeprowadzenia kontroli spalania wynikającej z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Art. 379 ust. 2.

Jednocześnie ma prawo wejść na teren nieruchomości. Utrudnianie przeprowadzenia kontroli podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Za: http://www.nowysacz.pl/komunikaty-biura-prasowego/15971

Telewizja Wieści Prosto z Gór

Mighty Free Joomla Template by MightyJoomla